Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra sutarties šalims  privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę, perkant šioje elektroninėje parduotuvėje.
 2.  Pardavėjas pasilieka teisę, bet kada pakeisti, pataisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas apie tai informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. Prekių pirkimo pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su pirkimo-pardavimo  taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.   Sutartys, sudarytos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.
 4. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais, įskaitant PVM.
 5. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 24h. per parą, 7 dienas per savaitę.

Asmens duomenų apsauga

 1. Pirkėjas užsisakyti prekes šioje elektroninėje parduotuvėje gali užsiregistruodamas joje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Arba nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
 2. Pirkėjas užsiregistravęs šioje elektroninėje parduotuvėje sutinka, kad jo pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 3. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
 4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, remdamasis šiose Taisyklėse  nustatyta tvarka.
 2. Pardavėjas įsipareigoja, pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis  arba grąžinti Pirkėjui pinigus. Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti nauja identiška preke bei apmokėti siuntimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi identiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
 3.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu, nurodęs pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį – ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės  pristatymo dienos. Pirkėjas, grąžindamas prekę, pats apmoka prekės grąžinimo išlaidas. Pinigai už grąžintiną prekę pervedami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jos gavimo. Grąžinant prekes, būtina pateikti jų pirkimo dokumentus. Atgal priimamos tik kokybiškos, nepažeistos ir nepraradusios prekinės išvaizdos bei nenaudotos prekės. Nustačius, kad grąžinama prekė buvo pažeista, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti  visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.
 4.  Pirkėjas, patvirtinęs užsakymą elektroninėje parduotuvėje, įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
 5. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo pats juos  nedelsdamas atnaujinti.
 6. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 7. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.
 8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 9.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
 10.  Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiose pirkimo – pardavimo Taisyklėse nurodytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 4. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo šių veiksmų atlikimo momento.
 5. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 6.  Pardavėjas neatsako jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
 7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 8. Jeigu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiskaitymo būdai

 1. Išankstinis apmokėjimas – atsiskaitymas naudojantis Pirkėjo naudojama elektroninės  bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Parex“ bankas; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas. Pinigus Pirkėjas perveda į elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
 2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į elektroninės parduotuvės banko sąskaitą.

Prekių pristatymas

 1. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
 4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

Prekių grąžinimas ir keitimas.

 1. Pardavėjas įsipareigoja, pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis  arba grąžinti Pirkėjui pinigus. Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti nauja identiška preke bei apmokėti siuntimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi identiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti identiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu, ne vėliau kaip per  14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės  pristatymo dienos, nurodęs pageidaujamos grąžinti prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Pirkėjas, grąžindamas prekę, pats apmoka prekės grąžinimo išlaidas. Pinigai už grąžintiną prekę pervedami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jos gavimo.
 3. Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo laikytis šių sąlygų: a)grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;b) prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; c) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); d)grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;e) grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau išvardytų reikalavimų. Nustačius, kad grąžinama prekė buvo pažeista, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti  visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.
Shopping Cart