Katino Teodoro mokyklėlė

2,30 EUR
Su PVM

KATINO TEODORO MOKYKLĖLĖ. Rašymo elementai

Kiekis

  • Saugus atsiskaitymas Saugus atsiskaitymas
  • Greitas pristatymas Greitas pristatymas
  • Galimybė grąžinti Galimybė grąžinti

Nuo­tai­kin­gas ka­ti­nas Te­odo­ras pri­trauks ma­žų­jų dė­me­sį ir pa­ska­tins iš­mok­ti gra­žiai ra­šy­ti.

Ši kny­gu­tė pa­dės ma­žie­siems la­vin­ti smul­ki­ą­ją mo­to­ri­ką, ko­or­di­na­ci­ją, dė­me­sį, re­gi­mą­jį su­vo­ki­mą, ran­kos ju­de­sius, for­muo­ti ra­šy­mo įgūdžius.

Dirb­da­mi su šia kny­gu­te tik 15 mi­nu­čių per die­ną vai­kai grei­tai iš­moks ra­šy­ti įvai­rių ti­pų li­ni­jas, raš­tus, or­na­men­tus.

Pa­vyz­džiai pa­dės vai­kams tin­ka­mai at­lik­ti už­duo­tis.

Sudarytoja Monika Gaidamavičienė

knyga_29
1 Vienetas

Atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą

Katino Teodoro mokyklėlė

KATINO TEODORO MOKYKLĖLĖ. Rašymo elementai

Parašykite atsiliepimą